Kodeks postępowania Dostawcy

Odpowiedzialne traktowanie ludzi, środowiska a dobrostan zwierząt jest kamieniem węgielnym naszej tożsamości. Do tego BayWa zakłada również ekonomiczną, ekologiczną i społeczną odpowiedzialność wzdłuż swoich łańcuchów dostaw.

W niniejszym Kodeksie postępowania dostawców definiujemy nasze oczekiwania i nasze wiążące wymagania wobec dostawców oraz dzięki niemu zapewniamy ramy dla zjednoczonego osiągnięcia naszych wspólnych zobowiązań.

BayWa uważa się za równorzędnego partnera w swojej działalności.

Współpraca z naszymi dostawcami opiera się na:partnerstwie i wzajemnym szacunku, ponieważ jedność prowadzi do powodzenia.