Kontakt z nami

Kontakt z nami

x

Dane adresowe

Centrala :
BayWa Agro Polska sp. z o.o.
05-840 Brwinów
ul. Kępińska 62
Telefon +48 22 354 65 80
e-mail: centrala@baywa.com

 

Zarząd:
Krzysztof Tyralik -   Prezes Zarządu

Magdalena Oksiuta - Żukowska -   Członek Zarządu

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000516685, NIP 529-180-38-86, Regon 147325923
Kapitał zakładowy, 1.000.050 PLN