P9170

Nowość!
Hodowca: Pioneer
Rejestracja: UE 2018

Mieszaniec na ziarno

Zalety

  • typowo ziarnowy o bardzo wysokim
    potencjale plonowania
  • ponadprzeciętna tolerancja na niedobór wody
  • szybkie tempo oddawania wody z ziarna
    „fast dry down”
  • znakomita przydatność do siewu na glebach
    mozaikowych