Pszenżyto ozime TEMUCO

Hodowca: Syngenta
Typ: Krótkosłome
Rejestracja: Polska 2016r.

.

Zalety

•  Bardzo wysoki poziom plonowania
•  Dobra zimotrwałość (4,5)
•  Bardzo dobry pakiet zdrowotnościowy

•  Duża tolerancja na zakwaszenie gleby

Profil agronomiczny odmiany

*dane hodowcy

  • * dane hodowcy
  • Zalety