Jęczmień ozimy SU JULE

Hodowca: Saaten Union
Typ: Pastewny wielorzędowy
Rejestracja: Polska 2018r.

.

Zalety

•  Odporność na wirusa żółtej mozaiki typ pierwszy - BaYMV1
•  Bardzo wysoka odporność na choroby 
•  Niska podatność na Ramularię 
•  Stabilność plonowania zabezpieczona dobrą zimotrwałością
•  Wytrzymałe dokłosie

Profil agronomiczny odmiany

*dane hodowcy

  • * dane hodowcy
  • Zalety