Talking Fields

 

Mapa bazowa TF powstaje na podstawie analizy dziesiątek zdjęć satelitarnych zawierających informacje o zawartości chlorofilu, ilości opadów i nasłonecznienia. Efektem 3 tygodniowej pracy naukowcy uniwersytetu z Monachium oraz specjalistów z naszej firmy jest mapa bazowa Talking Fields. Otrzymane wyniki są statystycznie pewne. Kolory od żółtego do czerwonego na mapie oznaczają obszary słabego lub bardzo słabego wzrostu biomasy w ostatnich 9 latach, intensywne inwestowanie w nawożenie na tych obszarach, w zależności od gleb na polu nie ma raczej większego sensu bez szczegółowego zbadania ich. Z kolei obszary w odcieniach zieleni odpowiadają dobremu lub bardzo dobremu wzrostowi biomasy, w te obszary warto jest inwestować. Otrzymujemy kompendium wiedzy z ostatnich 9 lat na polu rolnika.

Wiedza ta jest przydatna do nowoczesnego pobrania prób glebowych oraz do mądrego nawożenia i planowania zabiegów na danym polu.