Próby glebowe

 

Mapa bazowa TF powstaje na podstawie analizy dziesiątek zdjęć satelitarnych zawierających informacje o zawartości chlorofilu, ilości opadów i nasłonecznienia. Efektem 3 tygodniowej pracy naukowcy uniwersytetu z Monachium oraz specjalistów z naszej firmy jest mapa bazowa Talking Fields. Otrzymane wyniki są statystycznie pewne. Kolory od żółtego do czerwonego na mapie oznaczają obszary słabego lub bardzo słabego wzrostu biomasy w ostatnich 9 latach, intensywne inwestowanie w nawożenie na tych obszarach, w zależności od gleb na polu nie ma raczej większego sensu bez szczegółowego zbadania ich. Z kolei obszary w odcieniach zieleni odpowiadają dobremu lub bardzo dobremu wzrostowi biomasy, w te obszary warto jest inwestować. Otrzymujemy kompendium wiedzy z ostatnich 9 lat na polu rolnika.

Wiedza ta jest przydatna do nowoczesnego pobrania prób glebowych oraz do mądrego nawożenia i planowania zabiegów na danym polu.

 

 

Próby glebowe wykonujemy w oparciu o 3 różne informacje wyjściowe:

 

1. Metoda stara - pole dzielone jest na 4 ha kwadraty (siatka). Odchodzimy od tej motody ponieważ układ gleb na polu nie jest kwadratowy i niejednokrotnie okazuje się, że w takim kwadracie znajdują się 2 lub 3 różne gleby. Tak pobrane próby, a dalej otrzymane wyniki nie oddawały rzeczywistej i prawdziwej zasobności.

 

2. Metoda nowsza - siatkę do pobrania prób glebowych robimy na podstawie wcześniej zakupionej dla rolnika mapy glebowo-rolniczej. Każdy raster (kwadrat), w którym zostanie pobrana gleba do analizy znajduje się w obrębie tej samej gleby.

 

3. Metoda najnowsza - w tej metodzie siatkę do pobrania prób glebowych robimy w oparciu o mapy bazowe Talking Fields. Mapa bazowa TF powstaje na podstawie analizy dziesiątek zdjęć satelitarnych zawierających informacje o zawartości chlorofilu, ilości opadów i nasłonecznienia. Otrzymujemy kompendium wiedzy z ostatnich 8 lat na polu rolnika. Wiedza ta jest przydatna do nowoczesnego pobrania prób glebowych oraz do mądrego nawożenia i planowania zabiegów na danym polu.