Co daje mi dziennik polowy?

 

- Prosta, szybka i przejrzysta ewidencja zabiegów

- Łatwy dostęp do różnych kalkulacji i raportów

- Magazyn połączony z zabiegami

- Gotowa baza danych: gatunków, odmian, nawozów, ŚOR i substancji aktywnych (aktualizowana co 3-4 miesiące)

- Szybkie wyliczanie opłacalności produkcji

- Przenoszenie prac z komputera w biurze na maszyny

 

 

 

 

GIS

Co daje mi moduł GIS?

 

- Widzę mapy swoich wszystkich pól w formie cyfrowych map

- Pola zmierzone komórką lub w maszynie przenoszę łatwo do programu

- Mogę dowolnie dzielić i łączyć pola

- Mam w programie swoje orto-fotomapy i mapy topograficzne

- Mogę kontrolować pomiary swoich pól

- Widzę całą strukturę zasiewów na gospodarstwie

- Dodaję powierzchnie wyłączone do pól w programie (zadrzewienia, wymokliska, oczka wodne itp.)

- Widzę powierzchnię netto pola

 

Rolnictwo precyzyjne

Co daje mi moduł rolnictwo precyzyjne?

 

- Wyniki prób glebowych mam w programie w formie cyfrowych map

- Mapy plonu z kombajnów przenoszę i widzę w programie

- Widzę w programie moje własne orto-fotomapy agencyjne, mapy glebowo-rolnicze, topograficzne, klasoużytki

- Program na bazie w/w informacji i wiedzy rolnika tworzy mapy precyzyjnego wysiewu nawozu. Mapy trafiają do maszyn i następuje precyzyjny wysiew nawozu w oparciu o nie.

 

 

 

Księga polowa

 

Co daje mi księga polowa?

 

- Mam w programie posegregowane i przyporządkowane działki ewidencyjne w formie cyfrowej

- Działki są przyporządkowane do województwa, powiatu, gminy i obrębu

- Wiem czy użytkuję swoje działki

- Szybko znajduję interesujące mnie działki ewidencyjne

- Mogę porównać działki ewidencyjne do działek rolnych

- Mogę skontrolować granice działek ewidencyjnych z laptopem w terenie