PLANTUS

FAO Z250

NOWOŚĆ ! 

 
Odmiana zarejestrowane w Polsce 2018 r. z przeznaczeniem na ziarno. Jej wysokie plonowanie potwierdzają wyniki w doświadczeniach rejestrowych. W 2016 r. w grupie odmian średniowczesnych osiągnęła plon 141,5 dt/ha (112 %
wzorca). Możliwa do uprawy na większości stanowisk. 

 
Charakterystyka odmiany
 
- nowo zarejestrowana odmiana w Polsce z przeznaczeniem do uprawy na ziarno
- wysoki potencjał plonowania roślin
- nr 1 w badaniach rejestrowych COBORU w 2016 r. z grupy odmian średniowczesnych
- dobra zdrowotność roślin, szczególnie, wysoka tolerancja na fuzariozę łodyg

- wyraźny efekt Stay Green – w fazie dojrzałego ziarna liście pozostają częściowo zielone
- rośliny dość niskie o dobrej odporności na wyleganie

Konspekt PLANTUS Kukurydza