MILOSZ 
FAO Z240

  • Poezja na polu  
  •  Wysoko plonująca odmiana z przeznaczeniem na ziarno, zarejestrowana w Polsce w 2017 roku. Odmiana o dobrym wigorze początkowym, średniowysoka o dobrej odporności na wyleganie. Sprawdzająca się w każdych warunkach. Plonowanie potwierdzone wynikami COBORU.

  •  Charakterystyka odmiany: 
  • - wysoki potencjał plonowania na ziarno w grupie odmian średniowczesnych

  • - równoczesne dosychanie ziarna, liści i łodyg
  • - adaptuje się do trudnych warunków
  • - wysoka zdrowotność z dobrą odpornością na głownię kolb
  • - możliwość uprawy na większości stanowisk
  • - osiąga wysokie wyniki na ciężkich i piaszczystych glebach

Konspekt MILOSZ Kukurydza