LICAMERO

 

Pszenica jara

 

Wczesna o wysokim plonie

 

Charakterystyka odmiany:

 

- wysoki potencjał plonowania

- szybki rozwój we wczesnej fazie gwarantuje

- długi okres napełniania ziarna

- dobra odporność na wyleganie zabezpiecza

- również przy wysokim nawożeniu azotem

- wysoka zawartość białka oraz wysoki wskaźnik sedymentacji

- niska podatność na fuzariozę kłosów

Konspekt LICAMERO Kukurydza