LG ADVOCAT

Najwyższy potencjał plonowania

 

Plon nasion w doświadczeniach rejestrowych COBORU:

 

• 2019 r. 43,9 dt/ha – 122% wzorca

• 2018 r. 49,0 dt/ha – 127% wzorca

• 2017 r. 54,3 dt/ha – 135% wzorca nr 1!

 

Nowoczesna genetyka

• jedna z pierwszych odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) w Polsce i Europie

• wysoka odporność na sucha zgniliznę kapustnych - posiada gen RLM 7

 

Największe bezpieczeństwo uprawy

 

najwyższa mrozoodporność potwierdzona w warunkach polskiej zimy 2015/2016

bardzo dobra adaptacja do różnych warunków glebowo-środowiskowych ze szczególnym

uwzględnieniem regionów narażonych na niedostatek wody w trakcie wegetacji

wyśmienita zdrowotność roślin zapewniająca maksymalne wykorzystanie potencjału

plonotwórczego a w szczególności tolerancja na zgniliznę twardzikową (sclerotinia) oraz choroby

podstawy łodygi (Phoma lingam, Verticilium, Fusarium)

bardzo wysoka tolerancja na wyleganie roślin przed zbiorem zapewnia szybki i efektywny zbiór

szybki i silny rozwój roślin po wschodach umożliwia osiągniecie ich optymalnej fazy rozwoju przed zimowym spoczynkiem

 

Hodowca: Limagrain

Odmiana: mieszańcowa

Rejestracja: Polska 2018 r.

 

LG ADVOCAT pierwszy wśród odmian mieszańcowych !

Wg. Rankingu odmian rzepaków 2020 Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/inne-uprawy/ranking-odmian-rzepaku-2020-od-pspo-ktora-najlepsza,95175.html

 

https://www.pspo.com.pl/publikacje.html

Sprawdź pełną charakterystykę odmiany:

LG ADVOCAT Sprawdź pełną charakterystykę odmiany: