LG 30.249

FAO Z250 K250

 

Uniwersalna – idealna

  •  

Odmiana uniwersalna, elastyczna pod względem sposobu wykorzystania: na ziarno, kiszonkę i biogaz.

Odmiana o dobrym wigorze początkowym, sprawdzona w każdych warunkach glebowych.

Polecana w szczególności tam, gdzie ważna jest możliwość podwójnego użytkowania.

 

Charakterystyka odmiany

 

- bardzo duży potencjał plonowania na ziarno w grupie odmian średniowczesnych

- dobry wigor początkowy

- wysoka koncentracja energii w kiszonce, z dużym udziałem skrobi

- wysoki plon suchej masy

- wysokie plony w warunkach stresowych

- sprawdzona na słabszych stanowiskach

 

 

 

Konspekt Lg 30.249 Kukurydza