Rzepak MINERVA

(Hodowca: Rapool, Odmiana: mieszańcowa, Rejestracja: Polska 2013 r.)

 

Bogini sztuki przezimowania !

 

·       Absolutny lider zimotrwałości

·       Stabilność plonowania

·       Ekonomiczna odmiana

 

Absolutny lider zimotrwałości wśród odmian rzepaku w Polsce wg

oceny COBORU w trakcie zim 2011/12 oraz 2015/16

 

% martwych roślin po zimie

2015/16 – MINERVA 12% wzorzec 22%

2011/12 – MINERVA 15% wzorzec 45 %

 

Ekonomiczna odmiana ze względu na możliwość: niesienia niższych kosztów jesienią (skracanie i choroby) oraz wczesnego zbioru – wyższe ceny w skupie!

 

Stabilność plonowania w różnych warunkach siedliska oraz przebiegu pogody w trakcie wegetacji

 

Bezpieczeństwo uprawy zwiększone w wyniku wczesnego zakwitania roślin co bardziej zabezpiecza potencjał plonotwórczy przed wpływem stresu suszowego w maju

 

Usprawnia organizację pracy przez rozłożenie prac żniwnych