Rzepak LG ADVOCAT 

(Hodowca: Limagrain Odmiana: mieszańcowa,  Rejestracja: Polska 2018 r.)

 

Nie ma bata na ADVOCATA! 

 

Najwyższy potencjał plonowania

 

Plon nasion w doświadczeniach rejestrowych COBORU:

• 2018 r. 43 dt/ha – 110 % wzorca

(podwyższona wartość wzorca o wprowadzenie nowych odmian: Architect i SY Ilona)

• 2017 r. 53,2 dt/ha – 123% wzorca nr 1!

• 2016 r. 44,3 dt/ha – 120% wzorca

 

Nowoczesna genetyka

 

• jedna z pierwszych odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) w Polsce i Europie

• wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych - posiada gen RLM 7

 

 

Największe bezpieczeństwo uprawy

 

najwyższa mrozoodporność potwierdzona w warunkach polskiej zimy 2015/2016

bardzo dobra adaptacja do różnych warunków glebowo-środowiskowych ze szczególnym

uwzględnieniem regionów narażonych na niedostatek wody w trakcie wegetacji

wyśmienita zdrowotność roślin zapewniająca maksymalne wykorzystanie potencjału

plonotwórczego a w szczególności tolerancja na zgniliznę twardzikową (sclerotinia) oraz choroby

podstawy łodygi (Phoma lingam, Verticilium, Fusarium)

bardzo wysoka tolerancja na wyleganie roślin przed zbiorem zapewnia szybki i efektywny zbiór

 

szybki i silny rozwój roślin po wschodach umożliwia osiągnięcie ich optymalnej fazy rozwoju przed zimowym spoczynkiem