Rzepak LG ADVOCAT 

(Hodowca: Limagrain Odmiana: mieszańcowa,  Rejestracja: Polska 2018 r.)

 

Najlepszy obrońca Twojej inwestycji !

 

·       Najnowsza genetyka w służbie wysokiej plenności i jakości odmiany

·       Najwyższy potencjał plonowania nasion

·       Największe bezpieczeństwo uprawy

 

Najnowsza genetyka

 

• Jedna z pierwszych odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) w Polsce i Europie

• Wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych posiada gen RLM 7

• Podwyższona istotnie odporność na pękanie łuszczyn i tym samym osypywanie nasion

 

Najlepsza ochrona potencjału plonowania

Plon nasion w doświadczeniach rejestrowych COBORU:

• w 2017 53,2 dt/ha  123% wzorca nr 1!

• w latach 2016 -2017 48,7 dt/ha  122% wzorca

 

Największe bezpieczeństwo uprawy

• Najlepsza mrozoodporność spośród odmian nowo zarejestrowanych w 2018 r. w ocenie COBORU podczas zimy 2015/16 – 12% martwych roślin po zimie

• Znakomita stabilność (% względny) plonowania w dośw. rejestrowych COBORU w latach i regionach kraju 

2017 r. – 53,2 dt/ha  123% wzorca

2016 r. – 44,3 dt/ha  120% wzorca

 

• Wyśmienita zdrowotność roślin (szczególnie tolerancja

na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi)

• Wysoka tolerancja na wyleganie roślin przed zbiorem