BayWa jest międzynarodowym handlowym i usługowym koncernem, którego głównymi segmentami działalności są rolnictwo, energia i budownictwo. Koncern BayWa działa na wszystkich kontynentach, a siedzibą koncernu jest Monachium.


O koncernie BayWa w kilku słowach

Kluczowe kompetencje międzynarodowego koncernu BayWa to handel, logistyka oraz usługi uzupełniające w rolnictwie, energetyce i sektorze budowlanym. Głowna siedziba koncernu macierzystego utworzonego w 1923 r. znajduje się w Monachium. Centrum międzynarodowych działalności firmy leży poza Europą, w Stanach Zjednoczonych oraz Nowej Zelandii.

 

Największe obroty koncern osiąga w sektorze rolno-spożywczym. Do głównych działalności należą handel środkami produkcji rolnej oraz promocja i sprzedaż produktów rolnych zaczynając od pola aż po przemysł przetwórczy. Poza granicami głównych rynków w Niemczech i Austrii, BayWa operuje międzynarodowo i należy do 10 największych na świecie handlarzy produktami rolno-spożywczymi oraz środkami do produkcji rolnej. Jest poza tym największym dostawcą owoców pestkowych w niemieckim handlu detalicznym; poprzez udział w nowozelandzkiej firmie Turners & Growers uczestniczy w światowym handlu owocami, Dział „technika“ rozprowadza sprzęt rolny, budynki i wyposażenie. Gęsta sieć warsztatów gwarantuje wysoki standard usług.

 

Energetyka to drugi kluczowy sektor działalności firmy BayWa. Dział “Energia” zajmuje się handlem olejami opalowymi i napędowymi oraz peletami i smarami jak i utrzymywaniem sieci stacji benzynowych: w Niemczech stacje BayWa i AVIA, w Austrii poprzez udziały w koncernie RWA stacje pod nazwą GENOL. Energie regeneratywne stanowią drugi ważny zakres działania: Poprzez stuprocentową spółkę zależną “BayWa r.e.” utrzymującą oddziały w rożnych krajach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych firma operuje w sektorach energii wiatru, energii słonecznej, bioenergii oraz energii geotermalnej.

 

Trzeci segment działalności firmy BayWa stanowi handel materiałami budowlanymi. Tu BayWa jest liderem rynku w Niemczech i Austrii. Handel materiałami budowlanymi i ogrodniczymi prowadzony jest poprzez udziały w firmie BayWa Bau-&Gartenmärkte GmbH & Co. KG. Na rynku materiałów ogrodniczych, budowlanych i budulcowych BayWa jest ważnym franczyzodawcą.

 

Więcej o firmie BayWa, strategii firmowej i głównych celach dowiesz się na stronie www.baywa.com (angielski / niemiecki)